Снимка 020

Механата на хотел Сватовете, гр. Априлци.

Нашата механа.