Снимка 014

Снимки на стаи и апартаменти от хотел Сватовете.

Стаи и апартаменти.